Peritus

Spot On maakt deel uit van het Peritus coaching en consultancy netwerk.

PERITUS
Peritus is er van overtuigd dat onze Belgische ondernemers creatief zijn en veel ideeën hebben om hun bedrijf succesvoller te maken. Tegelijkertijd merken zij dat ze in de dagdagelijkse sturing van de business weinig tijd over houden om hun creativiteit in praktijk om te zetten. Verbeteringen en nieuwe ideeën worden niet altijd effectief uitgevoerd.

Het is onze overtuiging – en we merken dit ook in de praktijk – dat steeds meer KMO-zaakvoerders beroep doen op externe ondersteuning, ervaren experts die hen niet alleen bijstaan met praktisch advies bij operationele verbetertrajecten, maar ook een inspirerende rol vervullen in de duurzame ontwikkeling van hun onderneming.

Binnen deze visie streven wij naar een open partnership met ondernemers waarin wij op elk domein van KMO-bedrijfsvoering, zowel strategisch als operationeel, zorgen voor waardecreatie die tot duurzaam ondernemerschap leidt.